Ofis

Mimar Sinan Mah. Kösedayı Sok. Güleryüz Konak No:18 D:2 Üsküdar / İstanbul

Phone: +90 216 310 99 63
Email: info@musalhukuk.com

Hızlı İletişim

Çalışma saatleri / Pazartesi – Cuma / 09:00 – 18:00

Bizi hemen arayın 0 532 542 09 75

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kısaca işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Günümüzde iş ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar gün geçtikçe göstermektedir. İş uyuşmazlıkları bakımından getirilen zorunlu Arabuluculuk kurumu ile bu ihtilafların yargıya taşınmadan, dostane yollarla çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Öte yandan uyuşmazlığın bu yöntemle çözülememesi halinde, görevli ve yetkili İş Mahkemeleri’nde yargılama yapılmaktadır.

İş Mahkemelerinde işe iade davası, işçilik alacakları davası, hizmet tespit davası gibi farklı türde dava görülmektedir. Özellikle iş ilişkisinin feshi aşamasında kanunda uyulması gereken belirli süreler düzenlenmiş olup, gerek işçi gerekse işverenin bu sürelere uymaması halinde büyük hak kayıplarına uğraması muhtemeldir. Örneğin işe iade davasını kazanan işçinin 10 gün gibi kısa bir süre içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması gerekmekte, ayrıca bu başvuru bakımından kanunun öngördüğü belirli şekil şartları da bulunmaktadır. Bahsedilen bu 10 günlük süre hak düşürücü niteliktedir. Bu nedenle süresi içerisinde başvuruda bulunulmazsa işverence yapılan fesih geçerli bir fesih niteliği kazanacak, işçi ise işe iade davasını kazanmış olsa da dava yoluyla kazanmış olduğu haklardan yararlanamayabilecektir.

Görüldüğü üzere İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin ihtilafların çözümü sürecinde kanunun öngördüğü süre ve şekil şartlarına uyulmaması telafisi imkânsız zararlar doğurabilecektir. Bu nedenle işçi ve işverenlerin yasal süreçte avukatlardan yardım almaları hak kaybına uğramalarının önüne geçecektir. Özellikle aşağıdaki konularda hukuki danışmanlık ve bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Başından Sonuna Dek Yürütülmesi
 • İş sözleşmesinin Denetimi ve Uygulanması
 • İşverenin İş Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Alması Gereken Tedbirlerin Hukuki Altyapısının Hazırlanması
 • İş Sözleşmelerinin Feshi Aşamasının Hazırlanması, Sözleşmeye Uygun Fesih Denetimi Gerçekleştirilmesi
 • İş Hukuku Alanında Gereken İbraname ve İhtarnamelerin Düzenlenmesi
 • İşçi Özlük Dosyası, Yıllık Ücretli İzin Defteri, İşe Devam Çizelgeleri, İşçi Ücret Bordrolarının Denetlenmesi ve Gözetim Altında Tutulması
 • İşverenin İş Hukuku Uyarınca Düzenlenen Yükümlülüklerinin Denetlenmesi ve Eksikliklerin Giderilerek Kanuna Uygun Hale Getirilmesi
 • İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması;
 • İş Kazasına Bağlı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Sözleşmenin Yorumlanması Davaları
 • İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar
 • Ücret Alacağı
 • Yıllık İzin Ücreti Alacağı
 • Fazla Çalışma Ücreti Alacağı
 • Genel Tatil (Bayram ve Resmi Tatil) Ücreti Alacağı
 • Hafta Tatili Ücreti
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • İşe İade Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Kötü Niyet Tazminatı Davası
 • Hizmet Tespiti Davası
 • Grev Oylamasına İtiraz Davası
 • Grevin Durdurulması Davası
 • İş Kolunun Tespiti Davası